Chính sách hoàn trả

Omkar sẽ chỉ hoàn tiền cho bạn trong những trường hợp sau:

- Bạn hủy đơn hàng khi Omkar chưa đến bước vận chuyển và muốn nhận lại tiền đã thanh toán qua thẻ.

- Lỗi từ phía nhà sản xuất và bạn không muốn đổi sang sản phẩm khác.