Chính sách bảo mật

Điều khoản và điều kiện giao dịch

Chào mừng Quý khách đến với website omkaryoga.vn , website điện tử thiết lập và sở hữu bởi Công ty TNHH Namaste Việt Nam thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107651131 do Sở KHĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/12/2016 như được sửa đổi bổ sung từng thời điểm (sau đây gọi chung là Omkar Yoga)

 

Xin vui lòng đọc kỹ Điều khoản và điều kiện giao dịch này (sau đây gọi là " Điều Khoản Và Điều Kiện") trước khi đặt mua bất kỳ hàng hóa/dịch vụ nào trên Website (sau đây gọi là " Sản Phẩm").

 

1. Phạm vi áp dụng
 

1.1. Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho khách hàng:

 

(i) Mua Sản Phẩm bán trên Website; Và

(ii) Có nhu cầu được giao Sản Phẩm đến các địa điểm phù hợp với Chính sách giao hàng đăng tải trên Website.

 

1.2. Khách hàng tại Điều Khoản Và Điều Kiện này bao gồm

 

- Mọi cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự phù hợp để thực hiện giao dịch thông qua Omkar Yoga

- Mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là “ Khách Hàng”).

 

2. Xác lập và hủy hợp đồng Thương mại điện tử

 

Xác lập hợp đồng Thương mại điện tử

Mọi thông tin về Sản Phẩm đưa ra trên Website trong bất kỳ trường hợp nào không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của Omkar Yoga tới Khách Hàng.

Các bước hình thành hợp đồng như sau:

Bước 1: Khách Hàng đăt hàng trên Website sẽ hình thành một đơn đặt hàng (Đơn Đặt Hàng). Ngay sau đó, Omkar Yoga gửi thông báo đặt hàng (về mã đơn hàng, thông tin người nhận) cho Khách Hàng (i) trực tiếp qua Website;

Bước 2: Omkar Yoga gửi xác nhận Đơn Đặt Hàng thông qua một trong các Phương thức sau:

- Qua việc cập nhật tình trạng đơn hàng trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng trên Website với nội dung Đơn hàng đã được xác nhận, hoặc nội dung có ý nghĩa tương đương.

Hợp đồng giữa Omkar Yoga và Khách Hàng được xác lập và có hiệu lực kể từ thời điểm Omkar Yoga gửi xác nhận như nêu tại Bước 2 (Hợp Đồng)..

 

2.2. Hủy Đơn đặt hàng/Hủy Hợp Đồng.

2.2.1. Khách Hàng có quyền hủy Đơn Đặt Hàng, hủy Hợp Đồng trong các trường hợp sau đây:

 

Hủy trước khi Sản Phẩm được giao:

- Với bất kỳ lý do gì, Khách Hàng được quyền hủy một phần hoặc toàn bộ Đơn Đặt Hàng trước thời điểm Sản Phẩm được giao (trừ trường hợp Sản Phẩm áp dụng các điều kiện đặc biệt khác đã được Omkar Yoga quy định trên từng nội dung về Sản Phẩm), bằng một hoặc nhiều phương thức sau:

+ Liên hệ đến Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng (Hotline: 0979687828).

+ Gửi yêu cầu qua email: contactomkarstore@gmail.com

+ Sử dụng nút Hủy đơn hàng trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng trên Website (việc hủy đơn hàng bằng phương thức này có thể chỉ đáp ứng một phần nhu cầu của Khách Hàng vì phụ thuộc vào tính năng được cung ứng của Website tại từng thời điểm).

- Omkar Yoga xác nhận qua SMS; hoặc cập nhật tình trạng đơn hàng (Đơn hàng đã được hủy) trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng.

 

Hủy sau khi Sản Phẩm được giao

Khách Hàng chỉ được hủy Hợp Đồng sau khi Sản Phẩm được giao theo các quy định tại Chính sách giao hàng tải trên Website

 

2.2.2. Omkar Yoga có quyền hủy Đơn Đặt Hàng đã được xác nhận (Hợp Đồng) trong một số trường hợp sau đây:

 

- Khi Omkar Yoga phát hiện Khách Hàng có dấu hiệu (theo quan điểm của Omkar Yoga:

+ Đầu cơ (được hiểu là Khách Hàng lợi dụng các chính sách bán hàng của Omkar Yoga để đặt hàng với số lượng nhiều và/hoặc không dùng cho mục đích tiêu dùng cuối cùng mà để mua đi bán lại, nhằm tìm kiếm lợi ích).

+ Dùng những sơ hở, lỗi hệ thống, những sai sót, nhầm lẫn dẫn đến sai lệch về thông tin Sản Phẩm (bao gồm nhưng không giới hạn về giá, về điều kiện giao hàng, về trạng thái tồn, về đặc tính, chủng loại Sản Phẩm, về các điều kiện, ưu đãi đi kèm theo Sản Phẩm) trong quá trình thực hiện giao dịch của Omkar Yoga để mua hàng nhằm nhận được lợi ích cao hơn so với bình thường.

+ Vi phạm các quy định của Chính Sách Khuyến Mại quy định tại Mục 2.3 Điều Khoản và Điều Kiện này.

 

Khi Omkar Yoga /nhân viên giao hàng của Omkar Yoga không liên hệ được với Khách Hàng từ ba (03) lần trở lên trong vòng hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm bắt đầu liên hệ giao hàng.

- Khi Bất khả kháng ảnh hưởng tới việc thực hiện Hợp Đồng của Omkar Yoga diễn ra và kéo dài quá hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm bắt đầu xảy ra Bất khả kháng, Omkar Yoga sẽ bằng mọi phương thức, nỗ lực tối đa thông báo cho Khách Hàng về tình trạng này và đề xuất thời gian thực hiện Hợp Đồng mới. Trường hợp, Khách Hàng không đồng ý với đề xuất của Omkar Yoga có thể chủ động hủy Hợp Đồng hoặc Omkar Yoga sẽ chủ động hủy.

- Các trường hợp Omkar Yoga có căn cứ xác định Hợp Đồng vô hiệu theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp Đơn Đặt Hàng đã được xác nhận bị hủy một phần hoặc toàn bộ, số tiền Khách Hàng đã thanh toán tương ứng với phần giá trị Đơn Đặt Hàng bị hủy sẽ được hoàn trả lại cho Khách Hàng theo quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên Website.

2.3. Để đảm bảo tính công bằng và quyền lợi của Khách Hàng là người tiêu dùng cuối cùng, Omkar Yoga có quyền áp dụng các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các chương trình khuyến mại (CTKM), bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 

- (i) Giới hạn về số lượng Sản Phẩm tối đa trong mỗi CTKM mà một Khách Hàng được mua.

- (ii) Giới hạn về mục đích mua Sản Phẩm, theo đó Sản Phẩm mua trong các CTKM chỉ được sử dụng để tiêu dùng, không được kinh doanh, mua đi bán lại, hoặc chuyển nhượng dưới bất cứ hình thức nào.

- (iii) Các giới hạn khác (nếu có) được quy định chi tiết trong từng CTKM. Các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các CTKM sau đây gọi là Chính Sách Khuyến Mại.

- Vì vậy, Omkar Yoga có quyền không xác nhận, từ chối hoặc hủy hoặc thu hồi các Sản Phẩm đã giao của các Đơn Đặt Hàng vi phạm bất kỳ nội dung nào trong Chính Sách Khuyến Mại mà không cần thông báo đến Khách Hàng. Để làm rõ, Đơn Đặt Hàng vi phạm Chính Sách Khuyến Mại là Đơn Đặt Hàng vi phạm do một hoặc một nhóm Khách Hàng có liên hệ với nhau, sử dụng một hay nhiều tài khoản trên Omkar Yoga để đặt mua Sản Phẩm có áp dụng CTKM. Omkar Yoga sẽ sử dụng các công cụ của mình để xác minh và có toàn quyền quyết định Đơn Đặt Hàng đó có vi phạm Chính Sách Khuyến Mại hay không.

 

3. Giá cả, hóa đơn và thanh toán

 

3.1. Giá của Sản Phẩm có thể đã bao gồm hoặc chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và được mô tả cụ thể trên trang giới thiệu Sản Phẩm

Trong mọi trường hợp, giá của Sản Phẩm không bao gồm phí vận chuyển. Chi phí vận chuyển được quy định cụ thể tại Chính sách giao hàng

3.2. Khách Hàng có quyền yêu cầu xuất hóa đơn và được nhận hóa đơn tài chính hợp lệ từ Omkar Yoga hoặc nhà cung cấp (tùy từng trường hợp cụ thể đã được ghi rõ đối với từng Sản Phẩm trên Website/Ứng Dụng) cho Đơn Đặt Hàng bằng cách nhấn (click) vào ô “Xuất hóa đơn cho đơn hàng” trước khi tiến hành thanh toán. Khách hàng chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin xuất hóa đơn tài chính. Omkar Yoga /nhà cung cấp sẽ không hỗ trợ thực hiện bất kỳ yêu cầu thay đổi/sửa đổi nào đối với thông tin xuất hóa đơn tài chính từ Khách Hàng khi Đơn Đặt Hàng đã được xác nhận. Omkar Yoga có thể từ chối hoặc đồng ý hỗ trợ giải quyết tùy từng trường hợp cụ thể nếu Khách Hàng có yêu cầu xuất hóa đơn sau khi đã gửi Đơn Đặt Hàng theo quy định tại Bước 1 Khoản 2.1 của Điều Khoản Và Điều Kiện này.

Lưu ý: Trong mọi trường hợp, Omkar Yoga /nhà cung cấp không hỗ trợ tách/gộp nhiều Đơn Đặt Hàng và xuất hóa đơn cho Đơn Đặt Hàng tách/gộp này.

3.3. Khách Hàng thanh toán giá trị của Đơn Đặt Hàng theo quy định tại Chính sách giao hàngđăng tải trên Omkar Yoga trước khi nhận Sản Phẩm của Đơn Đặt Hàng đó.Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Thanh toán” để tiến hành thanh toán Đơn Đặt Hàng có nghĩa là (i) Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng; và (ii) Khách Hàng đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm trong Đơn Đặt Hàng đó.

3.4. Omkar Yoga có quyền từ chối chấp nhận cho Khách Hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng trong một số trường hợp theo quyết định của Omkar Yoga.

3.5. Để đảm bảo an toàn thanh toán, Khách Hàng lưu ý.

- Chỉ thực hiện thanh toán trực tuyến tại cửa sổ liên kết từ Omkar Yoga chuyển đến.

- Sử dụng và bảo quản thẻ cẩn thận (thẻ tín dụng, thẻ ATM, thẻ mua hàng…), bảo mật thông tin tài khoản/thông tin thẻ.

- Không cho người khác mượn hoặc sử dụng thẻ/tài khoản để mua hàng tại Omkar Yoga. Ngay khi phát hiện giao dịch phát sinh bất thường nào tại Omkar Yoga, Khách Hàng cần liên hệ ngay với Trung Tâm CSKH của Omkar Yoga để được xử lý kịp thời;(iv) Trong mọi trường hợp, với thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế, Khách Hàng vui lòng không để lộ số CVV/CVC/CSC (là mã số bảo mật, bộ ba kí tự số được in ở mặt sau của thẻ) để bảo mật thông tin thẻ.

4.Giao nhận sản phẩm

4.1. Sản Phẩm sẽ được giao đến địa chỉ Khách Hàng yêu cầu trong Đơn Đặt Hàng vào thời gian quy định tại Chính sách giao hàng đăng tải trên Omkar Yoga hoặc vào thời gian Khách Hàng yêu cầu được nhận hàng với điều kiện thời gian giao hàng này phải phù hợp với Chính sách giao hàng đó.

Trong trường hợp Khách Hàng muốn thay đổi địa chỉ nhận Sản Phẩm thì Khách Hàng phải gọi điện thông báo lại cho Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng tên và số điện thoại liên lạc của người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm cũng như địa chỉ nhận Sản Phẩm. Người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm trên Đơn Đặt Hàng hoặc bằng điện thoại như quy định tại Điều 4.1 này được gọi chung là Người Nhận Hàng.

Khi được Omkar Yoga yêu cầu, Người Nhận Hàng phải xuất trình giấy tờ tùy thân như Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu để nhân viên giao hàng kiểm tra trước khi nhận hàng.

 

4.2 Quy định về kiểm tra Sản Phẩm khi nhận hàng được quy định tại Chính sách giao hàng được đăng tải trên Website.

Rủi ro và quyền sở hữu Sản Phẩm sẽ được chuyển cho Khách Hàng từ thời điểm Người Nhận Hàng ký vào Danh sách giao hàng. Khách Hàng cần giữ lại Phiếu giao hàng để đối soát hoặc để giải quyết các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến Sản Phẩm (nếu có). Sau thời hạn đổi trả Sản Phẩm quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên Website, các vấn có thể phát sinh liên quan đến Sản Phẩm (nếu có) sẽ được thực hiện theo Chính sách bảo hành đăng tải trên Website.

 

5. Đổi, trả sản phẩm

 

Việc đổi, trả Sản Phẩm được thực hiện theo các quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên Website.

 

6. Điểm thưởng và đổi điểm

 

- Quy định về tích lũy và quy đổi điểm thưởng được thực hiện theo chính sách cụ thể của Omkar Yoga tại từng thời điểm.

- Omkar Yoga khuyến khích Khách Hàng đăng ký tài khoản trên Omkar Yoga để tiện theo dõi lịch sử giao dịch, nhận thông tin cập nhật về hàng hóa, các chương trình khuyến mại, hưởng các ưu đãi đối với khách hàng thân thiết.

 

7. Chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại

 

7.1 Thắc mắc và khiếu nại

Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lượng hàng hóa/dịch vụ, việc giao Sản Phẩm, thái độ của nhân viên giao hàng, việc đổi/ trả Sản Phẩm… Khách Hàng có thể liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Omkar Yoga theo số hotline 0979687828 hoặc email contactomkarstore@gmail.com. Khi liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng, khách hàng tin nhắn xác nhận Đơn Đặt Hàng mà Omkar Yoga gửi cho Khách Hàng. Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng sẽ tiếp nhận và phản hồi lại cho Khách Hàng trong thời gian sớm nhất.

7.2 Bảo hành sản phẩm

Các Sản Phẩm sẽ dược bảo hành (Nếu có) theo chính sách của nhà sản xuất; Trong mọi trường hợp Omkar Yoga không có trách nhiệm bảo hành Sản Phẩm. Khách hàng vui lòng đọc và làm theo hướng dẫn tra cứu, kích hoạt bảo hành và chính sách bảo hành được gửi kèm theo Sản Phẩm và/hoặc được đăng tải trên Website (Tùy từng thời điểm). Trong trường hợp gặp khó khăn hoặc thắc mắc, Khách Hàng có thể liên hệ theo thông tin hướng dẫn hoặc liên hệ Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Omkar Yoga theo số hotline 0979687828 hoặc email contactomkarstore@gmail.com để được hỗ trợ.

8. Bảo mật thông tin

- Quy định về bảo mật thông tin của Khách Hàng được thực hiện theo Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin riêng đăng tải trên Website/Ứng Dụng.

- Quy định về bảo mật thông tin thanh toán cho Khách Hàng được thực hiện theo Chính sách bảo mật thông tin thanh toán.

9. Giới hạn trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, Omkar Yoga không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại/mất mát/tổn thất/hư hỏng mà Khách Hàng phải chịu sau thời điểm rủi ro được chuyển từ Omkar Yoga sang Khách Hàng, trừ khi do lỗi của Omkar Yoga gây ra.

10. Điều khoản chung

- 10.1. Các quy định được dẫn chiếu trong Điều Khoản Và Điều Kiện này là một phần không thể tách rời của Điều Khoản Và Điều Kiện này. Nếu có bất cứ sự không thống nhất nào giữa Điều Khoản Và Điều Kiện này với bất cứ quy định nào khác về cùng một nội dung, nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng.

- 10.2. Omkar Yoga và Khách Hàng khi truy cập và mua hàng trên Website/Ứng Dụng đồng nghĩa với việc đồng ý thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện này. Omkar Yoga có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều Khoản Và Điều Kiện này, tùy từng thời điểm. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được cập nhật chính thức trên Website/Ứng Dụng và không cần phải thông báo trước, khi Khách hàng tiếp tục thực hiện giao dịch với Omkar Yoga sau khi thay đổi Điều Khoản Và Điều Kiện mới có hiệu lực, có nghĩa là Khách Hàng chấp nhận với những thay đổi đó. Một lần nữa, Omkar Yoga lưu ý: Khách Hàng vui lòng cập nhật thường xuyên hoặc đọc kỹ lại Điều Khoản Và Điều Kiện trước khi thực hiện giao dịch.

- 10.3. Nếu bất kỳ nội dung nào của các Điều Khoản Và Điều kiện này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều Khoản Và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.

- 10.4. Điều Khoản và Điều Kiện này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa Omkar Yoga

và Khách Hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.

Điều khoản và điều kiện giao dịch

Chào mừng Quý khách đến với website omkaryoga.vn , website điện tử thiết lập và sở hữu bởi Công ty TNHH Namaste Việt Nam thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107651131 do Sở KHĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/12/2016 như được sửa đổi bổ sung từng thời điểm (sau đây gọi chung là Omkar Yoga)

Xin vui lòng đọc kỹ Điều khoản và điều kiện giao dịch này (sau đây gọi là " Điều Khoản Và Điều Kiện") trước khi đặt mua bất kỳ hàng hóa/dịch vụ nào trên Website (sau đây gọi là " Sản Phẩm").

1. Phạm vi áp dụng

1.1. Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho khách hàng:

(i) Mua Sản Phẩm bán trên Website; Và

(ii) Có nhu cầu được giao Sản Phẩm đến các địa điểm phù hợp với Chính sách giao hàng đăng tải trên Website.

1.2. Khách hàng tại Điều Khoản Và Điều Kiện này bao gồm

- Mọi cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự phù hợp để thực hiện giao dịch thông qua Omkar Yoga

- Mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là “ Khách Hàng”).

2. Xác lập và hủy hợp đồng Thương mại điện tử

Xác lập hợp đồng Thương mại điện tử

Mọi thông tin về Sản Phẩm đưa ra trên Website trong bất kỳ trường hợp nào không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của Omkar Yoga tới Khách Hàng.

Các bước hình thành hợp đồng như sau:

Bước 1: Khách Hàng đăt hàng trên Website sẽ hình thành một đơn đặt hàng (Đơn Đặt Hàng). Ngay sau đó, Omkar Yoga gửi thông báo đặt hàng (về mã đơn hàng, thông tin người nhận) cho Khách Hàng (i) trực tiếp qua Website;

Bước 2: Omkar Yoga gửi xác nhận Đơn Đặt Hàng thông qua một trong các Phương thức sau:

- Qua việc cập nhật tình trạng đơn hàng trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng trên Website với nội dung Đơn hàng đã được xác nhận, hoặc nội dung có ý nghĩa tương đương.

Hợp đồng giữa Omkar Yoga và Khách Hàng được xác lập và có hiệu lực kể từ thời điểm Omkar Yoga gửi xác nhận như nêu tại Bước 2 (Hợp Đồng)..

2.2. Hủy Đơn đặt hàng/Hủy Hợp Đồng.

2.2.1. Khách Hàng có quyền hủy Đơn Đặt Hàng, hủy Hợp Đồng trong các trường hợp sau đây:

Hủy trước khi Sản Phẩm được giao:

- Với bất kỳ lý do gì, Khách Hàng được quyền hủy một phần hoặc toàn bộ Đơn Đặt Hàng trước thời điểm Sản Phẩm được giao (trừ trường hợp Sản Phẩm áp dụng các điều kiện đặc biệt khác đã được Omkar Yoga quy định trên từng nội dung về Sản Phẩm), bằng một hoặc nhiều phương thức sau:

+ Liên hệ đến Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng (Hotline: 0979687828).

+ Gửi yêu cầu qua email: contactomkarstore@gmail.com

+ Sử dụng nút Hủy đơn hàng trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng trên Website (việc hủy đơn hàng bằng phương thức này có thể chỉ đáp ứng một phần nhu cầu của Khách Hàng vì phụ thuộc vào tính năng được cung ứng của Website tại từng thời điểm).

- Omkar Yoga xác nhận qua SMS; hoặc cập nhật tình trạng đơn hàng (Đơn hàng đã được hủy) trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng.